Vydýchnem

Vydýchnem, skončil som ja
 ale konečne začínaš ty
A to chcem – konaj ty
 veď pripravil si mi zem

 
 Si nezabudol, aj keď všetko, čo mám
 je stáť na prísľuboch, čo si mi dal
Urobiť krok, hoc neviem kam
 ale viem, že budeš tam

c# 
 Kde som postavil múr, príď ty
 a zmeň to na pole úrodné
 Kde som postavil múr, príď ty
 a zmeň to na pole úrodné

c# 
 Kde som postavil múr, príď ty
 a zmeň to na pole úrodné
 Kde som postavil múr, príď ty
 a zmeň ma na pole úrodné