Je čas

 (On je dôvod našej nádeje)

Je čas vstať z miesta, je nový deň
Ježiš vstal z mŕtvych, živý je
Prebuď sa cirkev, nemaj strach
je čas na radosť, tak dvihni hlas

On je dôvod našej nádeje
on je svetlo, ktoré žiari v tme
Smrť, kde je tvoje víťazstvo?
Zvíťazil Kráľ, zvíťazil Kráľ

Je čas vstať z miesta, je čas ísť C/E vpred
bežať do cieľa, nehľadieť späť
Ohlásiť svetu dobrú zvesť
každému srdcu, do všetkých miest (že)

Boh nám dal seba, je jedným z nás
nech zneje chvála zas a zas
Boh nám dal seba, je jedným z nás
nech zneje chvála v každý čas

Boh nám dal seba, je jedným z nás
nech zneje chvála zas a zas
Boh nám dal seba, je jedným z nás
nech zneje chvála, nech zneje chvála

Zvíťazil Kráľ, zvíťazil Kráľ