Deň čo deň

1:

EEPrinášam, čo mám
pred tebou sa vzdám
c#c#Nič si nenechám
všetko AAdám tebe, Kráľ

EEPlne oddaný
ti odovzdaný
c#c#Život hojný mám
v tebe, AAKráľ

prechorus:

HHZ neba si prišiel
AAživot svoj vydal za nás
HHTy, Svetlo, svietiš v tmách
AAžiariš v nás

chorus:

Deň čo EEdeň si so HHmnou
noc čo c#c#noc mi AAžiariš sám
Dych čo EEdych, živoHHtom
s tebou AAkráčam rádf#f#

Deň čo EEdeň si so HHmnou
noc čo c#c#noc mi AAžiariš sám
Dych čo EEdych, živoHHtom
s tebou AAkráčam rád

1

prechorus

chorus

bridge: 4x

V tvojom EEohni zhorí f#f#staré
tvojou E/G#E/G#iskrou vzniká AAnové vo mne

chorus