Pre tvoju slávu

f# Pre tvoju f# slávu c#  život dám
 lebo f# viem,  že len f# tak to c# zmysel 
f# Túžim byť na ceste tam
 kde tvoja c# prítomnosť život dáva
f# Smerovať k tebe f# navždy
c# 
spoznávať ťa aj cez búrky

Túžim snívať večné sny
Ty so mnou, ja s tebou
víťazne zmývaš mi hriechy
Túžim vidieť to, čo vidíš ty
 lebo s tebou nič nie je nemož

 
Boh, stvoriteľ večný
Kráľ, spasiteľ slávny
Pán, záchranca verný
 Ktorý je, ktorý bol, ktorý príde

Svätý, Všemohúci
Vládca, Otec dobrý
 Som, ktorý som
 Vzkriesený, Živý
 porazil smrť, zvíťazil
Život dal Boh nám

Boh, stvoriteľ večný
G/H Kráľ, spasiteľ slávny
Pán, záchranca verný
 Ktorý je, ktorý bol, ktorý príde

Svätý, Všemohúci
G/H Vládca, Otec dobrý
 Som, ktorý som
 Vzkriesený, Živý
 porazil smrť, zvíťazil
 Život dal Boh nám

G/H