TNELP (To najlepšie ešte len príde)

 
 Božia cesta nie je cestou
 nejakých budúcich náhod
 On je ten
 čo svoje sľuby celé splní

 Tak, ako nové víno
 patrí do nových nádob
nevidí len slávu
 príbehov minulých dní

 On je ten verný, dáva dnes nové sny
 Staré sa pominulo, dnes som novým
 čistým, iným, navždy zmeneným

 
 Vidí viac ako ja
 v zrkadle spomienok dávnych
 Splnil veci prvé
 a ja verím v ďalšie z nich

 Chcem spievať deň čo deň
 o skutkoch jeho nových, slávnych
 Prichádza nový dážď
 jeho sláva, nový dych

 On je ten dobrý, dáva dnes nové sny
 Staré sa pominulo, dnes som novým
 čistým, iným, navždy zmeneným

Činíš všetko nové
 nový pohľad, nové sny
 Dávaš novú nádej
 novú vášeň, nové dni

 Tvoríš nový príbeh
 dávaš rieku na púšti
 Veď ja žijem tým
 čo všetko dokážeš ty

 
 Tvoje je víťazstvo, tvoja je moc
 tvoja je sláva na veky vekov

G/H G/H 
G/H 
 
Viem, že na čisté strany knihy dnes píše
 ja viem, že to najlepšie ešte len príde