Svätý je náš Boh

Svätý je náš f# Boh
svätý je náš f# Pán
 Ktorý bol, ktorý f# je
 ktorý príde zas

Celé nebo A/C# spieva
 Chvála, chvála, A/C# chvála
Celá zem ucA/C# tieva
víta nášho A/C# kráľa

Celé nebo A/C# spieva
 Chvála, chvála, A/C# chvála
Celá zem ucA/C# tieva
víta nášho kráľa

Vyvýšený, vyvýšený Kráľ
f# nebo volá hoden je náš Pán
Pieseň z neba zem odráža
chválu mocnú Bohu vzdáva
f# Svätý je náš Boh, on vládu 

f# 
 
f#