Otče náš, všetko si nám dal

 
Poďte ku mne všetci
 Ježiš hovorí
 Či starí a či mladí
 či unavení

Poďte ku mne všetci
 veď ja živú vodu mám
Starosti vám vezmem
 srdcia čisté odovzdám

 Ježiš, Ježiš, Ježiš
 živú vodu len ty máš
 Ježiš, Ježiš, Ježiš
 nový život len ty dáš

 Otče náš, všetko si nám D/F# dal
 Otče náš, Syna na kríž si poslal
 Novú šancu daroval
 môj hriech navždy si zmazal
 a do kráľovských šiat ma D/F# dal

 Otče náš, všetko si nám E/G# dal
 Otče f# náš, Syna na kríž si poslal
 Novú šancu daroval
 môj hriech navždy si zmazal
 a do f# kráľovských šiat ma E/G# dal

 Otče náš
E/G# Otče f# náš
Novú šancu daroval
 môj hriech navždy si zmazal
 a do f# kráľovských šiat ma E/G# dal

 Otče náš, E/G# Otče f# náš
Otče náš, Otče náš