Všetko, po čom túžim

g# 
c# 
 
 Keď láskou nás prikrývaš
nádej v nás rastie viac
Túžbou ma napĺňa s tebou c# byť
 s tebou ísť

 V srdci mám jasný cieľ
 v radosti život žiť
g# Nezanedbám už ani jeden deň
 chcem c# teba osláviť

 V tebe mám  všetko, po čom túžim
 dostávam c#  tvoju milosť navždy
 Prijímam  tvoju lásku, Ježiš
nechcem c# bez nej žiť

 V tebe mám  všetko, po čom túžim
 (nikdy bez nej byť)
 dostávam c#  tvoju milosť navždy
 (nikdy bez nej žiť)

 Prijímam  tvoju lásku, Ježiš
 (nikdy bez nej byť)
nechcem c# bez nej žiť

 Nikdy bez nej byť
 nikdy bez nej žiť
c# 
 Nikdy bez nej byť
nechcem c# bez nej žiť