Všetko, po čom túžim

1:

AAKeď láskou nás HHprikrývaš
EEnádej v nás rastie viac
AATúžbou ma HHnapĺňa s tebou c#c#byť
s tebou ísť

prechorus:

V srdci AAmám jasný HHcieľ
v radosti EEživot žiť
NezanedAAbám už ani HHjeden deň
chcem c#c#teba osláviť

interlude

1

prechorus

chorus: 2x

V tebe AAmám EEvšetko, po čom HHtúžim
dostáAAvam c#c#tvoju milosť HHnavždy
PrijíAAmam EEtvoju lásku, HHJežiš
AAnechcem c#c#bez nej HHžiť

chorus 2: 2x

V tebe AAmám EEvšetko, po čom HHtúžim
(nikdy bez nej byť)
dostáAAvam c#c#tvoju milosť HHnavždy
(nikdy bez nej žiť)

PrijíAAmam EEtvoju lásku, HHJežiš
(nikdy bez nej byť)
AAnechcem c#c#bez nej HHžiť

bridge:

Nikdy bez nej AAbyťEEHH
nikdy bez nej AAžiťc#c#HH
Nikdy bez nej AAbyťEEHH
AAnechcem c#c#bez nej HHžiť

chorus

bridge