Most

c# 
c# E/G# 
 
c# Nechcel si nebo len pre seba
 tak c# svojho syna E/G# poslal si k nám
 Aby c# na zemi bol kúsok neba
 v tom c# mene, ktoré E/G# takú moc 

 On každú c# škvrnu po vine zmyl
 navždy nás c# spojil so E/G# srdcom tvojím
c# Zlomil moc hriechu, most postavil
 a teraz c# môžme E/G# už k tebe prísť

 Cez kríž, ktorý H/D# mostom je
c# navždy si spojil nebo a zem
 Cez kríž, ktorý H/D# mostom je
 žiadna c# priepasť neexistuje

 Cez c# kríž, ktorý H/D# niesol on
 máme prístup pred tvoj trón
 Cez c# kríž, ktorý H/D# niesol on
 smrť prehrala s E/G# Láskou boj

c# Ježiš, H/D# Ježiš
tebe dnes pieseň znie
c# Ježiš, H/D# Ježiš
spieva ti nebo a zem