Vernosť, čo nemá hraníc

c# Boh, ktorý stvoril g# vesmír
 sformoval nebesá
c# Ten, v ktorom máme život g# večný
 aj pre môj hriech trápil sa

c# On, ktorý zbúral moje g# múry
 čo som staval z vlastných síl
c# On, ktorý mení veci g# tam
 kde ja už nič nezmením

 Keď viem, čo mám
nemôžem inak
 V ňom c# zmizol môj hriech
 s ním je realita iná

 Tá vernosť, čo nemá hraníc
g# 
 čo ju nič c# nezastaví
 Má večný plán
 má pre mňa g# budúcnosť a c# nádej

 S dôverou viem
 že H/D# túžiš umožniť nemožné
g# c# 
 Činíš nové zázraky
H/D# meníš zlé na dobré
g# 

 Si nemenný  Boh
H/D# g# c# 

 Keď viem, čo mám
nemôžem inak
 V ňom c# zmizol môj hriech
 s ním je H/D# realita iná

 Tá vernosť, čo nemá hraníc
 čo ju nič c# nezastaví
H/D# 
 Má večný plán
 má pre mňa budúcnosť a c# nádej
H/D# 

 S dôverou viem
 že H/D# túžiš umožniť nemožné
g# c# 
 Činíš nové zázraky
H/D# meníš zlé na dobré
g# 

g# c# 
g#