Stáť smiem

Niesol si každý môj pád
 aj kríž mojej hanby bol tvoj
 Viem, G/H na teba padol môj hriech
 A dnes tu smiem stáť

 Čo povedať smiem
 čo učiniť mám?
 Dnes moje vnútro, Kráľ
 celé ti dám

 Dnes kráčať smiem v tvojej spáse
 tvoj Duch život dáva mi
 Svojou G/H láskou si ma už získal
 a dnes tu smiem stáť

 
 Stáť smiem a dvíham
 dnes ruky k tebe
 sláve toho, ktorý všetko dal
Stáť smiem, svoje srdce
 len tebe chcem dať
celý som tvoj