Stáť smiem

1: 2x

GGNiesol si každý môj pád
aj CCkríž mojej hanby bol tvoj
Viem, G/HG/Hna teba padol môj eehriech
A dnes tu smiem CCstáť

prechorus: 2x

Čo povedať CCsmiemDD
čo učiniť eemám?
Dnes moje CCvnútro, KráDDľ
celé ti eedám

2:

Dnes GGkráčať smiem v tvojej spáse
tvoj CCDuch život dáva mi
Svojou G/HG/Hláskou si ma už eezískal
a dnes tu smiem CCstáť

prechorus 2x

interlude

chorus: 8x

CCStáť GGsmiem a DDdvíham
dnes eeruky k tebe
v CCsláGGve toho, DDktorý eevšetko dal
CCStáť GGsmiem, svoje DDsrdce
len eetebe chcem dať
CCceGGlý som DDtvoj

outro