Múry

f# 
 
f# 
 Prinášam svoje múry pred tvoju tvár
f# 
 Predkladám svoje hriechy, tak príď, môj Pán
f# 
 Vyznávam, že padol som už toľkokrát
f# 
 chcem čistý stáť, menu Ježiš chválu vzdať

f# 
 Chválu vzdám
 ty si Pán
 si môj Boh
 ja rád ťa f# mám

f# 
 
f# Tebe patrí chvála
nech táto pieseň múry zváľa
f# Tebe patrí sila
ty si ten Boh, čo neopustí ma
f# Tebe patrí úcta
nech volajú naše ústa
f# Tebe patrí vláda
pred tebou rád kolená skláňam

f# 
 Si Majster
 moja Spása
 si Cesta
 a Krása