Múry

intro

1: 2x

f#f#PrináDDšam svoje AAmúry pred EEtvoju tvár
f#f#PredklaDDdám svoje AAhriechy, tak EEpríď, môj Pán
f#f#VyznáDDvam, že AApadol som už EEtoľkokrát
f#f#chcem čistý DDstáť, menu AAJežiš EEchválu vzdať

interlude

chorus: 4x

f#f#Chválu DDvzdám
ty si AAPán
si môj EEBoh
ja rád ťa f#f#mám

interlude

2: 2x

f#f#Tebe patrí chDDvála
EEnech táto pieseň múry zváľa
f#f#Tebe patrí DDsila
EEty si ten Boh, čo neopustí ma
f#f#Tebe patrí DDúcta
EEnech volajú naše ústa
f#f#Tebe patrí DDvláda
EEpred tebou rád kolená skláňam

bridge: 4x

f#f#Si Majster
DDmoja Spása
AAsi Cesta
EEa Krása

chorus 4x