On mi slobodu dal

Vstávam a moje vnútro volá
 jeho chválu, náš Pán a Kráľ
Slávu a mohutný majestát
 pre Kráľa, Kráľa slávy túžim vzdať

 Každé srdce dnes
 k tebe sa sklo
 Každý uvi
 si tu prítom

 Tak volajme, spolu spievajme
 nech celý svet vie
 on zachránil nás
hlásajme, spolu zvolajme
Ježiš je Pán

 On mi slobodu dal
 On ti slobodu dal
 On mi slobodu dal
 On nám slobodu dal