Príď

Príď
zostúp k nám svojou mocou, PaA/C# ne
 chcem vidieť teba rásť vo mne
Svätý, svätý, svätý PaA/C# ne
 (zošli svojho Ducha)

 Svätý si Boh
 svätý si Pán
 svätý si f# Boh
Svätý zostúp k nám

 Svätý, svätý, svätý, svätý
 svätý, svätý, svätý, svätý
 Svätý si A/C# Boh
 Svätý, svätý, svätý, svätý
 svätý, svätý, svätý, svätý
 Svätý si A/C# Pán