Všemocný

 Dokonale svä
 víťaz bojov všetkých dní
 Si tak úžas
 Baránok víťazný

Chválim všemocného Pána
 on mi silu dáva
Nádher

f# Chválim všemocného Pána
 on mi silu f# dáva
Nádher