Túžim rásť

intro

1:

CCCeGGlý veseemír pozná CCvznešený GGmajeseetát
CCnad ním GGtróniš eety, blízko CCpri tebe DDmôžem GGstáť
CCGGLáskou eesi a CCnádejou GGdo nových eední
CCsi GGživý eeBoh, ty si CCniesol kríž DDmojich GGvín

interlude

2:

Len tvoja krv zlomila moje putá
dnes preskočím všetky hranice mojich chvál

prechorus:

Viem, že aamôžem ísť, lásku G/HG/Hiným dať
z CCrutiny vyjsť viem, už DDnemôžem stáť
viem, že aanemám strach smelo G/HG/Hvyznávať
Boh je v CCmeste Pán – DDzavolám

chorus:

HoCCDDsaeena
v tvojej CCnádeji DDtúžim GGrásť
HoCCDDsaeena
tvoju CCvôľu DDvždy chcem GGnájsť
HoCCDDsaeena
vzývam CCvznešený DDmajesGGtát
HoCCDDsaeena
môžem s CCanjelmi DDblízko GGstáť

2

prechorus

chorus 2x

outro