Túžim rásť

 Celý vesmír pozná vznešený majestát
 nad ním tróniš ty, blízko pri tebe môžem stáť
 Láskou si a nádejou do nových dní
 si živý Boh, ty si niesol kríž mojich vín

 Len tvoja krv zlomila moje putá
 dnes preskočím všetky hranice mojich chvál

 Viem, že môžem ísť, lásku G/H iným dať
 rutiny vyjsť viem, už nemôžem stáť
 viem, že nemám strach smelo G/H vyznávať
 Boh je v meste Pán – zavolám

 Hosana
 v tvojej nádeji túžim rásť
 Hosana
 tvoju vôľu vždy chcem nájsť
 Hosana
 vzývam vznešený majestát
 Hosana
 môžem s anjelmi blízko stáť