Nádherný Boh

intro

1:

GGÚžasný, tak AAúžasný
si v hhláske bez hraníc
Tvoj GGkríž mi dáva
AAmilosť sľúbehh

Nik GGnevidel, nik AAnepočul
niet srdca, čo tuhhší
jak GGslávny je
a AAnádherný Boh DDmôj

chorus: 2x

Si nádherný GGBoh, ťa AAľúbim
si nádherný GGBoh, ja ťa AActím
Nádherný GGBoh, nech AApieseň DDznie

2:

Všemocný, tak všemocný
zem tvoju slávu má
Moc tvojich diel
v nej každý rozpozná

Krása tvojho kráľovstva
spev môjmu srdcu dá
tak zázračný, tak zázračný
Boh si

chorus 2x

bridge: 2x

Dal GGuzrieť si mi
všetky AAzázraky v nás
Tou GGláskou si získal AAma
Veď GGnič na zemi
sa ti v AAkráse nevyrovDD

chorus 2x

bridge 2: 2x

Mne v GGduši pieseň AAznie
mne v GGduši pieseň AAznie
mne v GGduši pieseň AAznie
Ty si nádherný DDBoh

chorus 2x

outro