Nádherný Boh

Úžasný, tak úžasný
 si v láske bez hraníc
 Tvoj kríž mi dáva
milosť sľúbe

 Nik nevidel, nik nepočul
 niet srdca, čo tuší
 jak slávny je
 nádherný Boh môj

 Si nádherný Boh, ťa ľúbim
 si nádherný Boh, ja ťa ctím
 Nádherný Boh, nech pieseň znie

 Všemocný, tak všemocný
 zem tvoju slávu má
 Moc tvojich diel
 v nej každý rozpozná

 Krása tvojho kráľovstva
 spev môjmu srdcu dá
 tak zázračný, tak zázračný
 Boh si

 Dal uzrieť si mi
 všetky zázraky v nás
 Tou láskou si získal ma
 Veď nič na zemi
 sa ti v kráse nevyrov

 Mne v duši pieseň znie
 mne v duši pieseň znie
 mne v duši pieseň znie
 Ty si nádherný Boh