Dobrý je náš Pán / How great is our God

 Ježiš, slávy kráľ
 prichádza dnes k nám
 Celá zem sa chvej
 celá zem sa chvej
 Svetlo svieti v tmách
 už končí každý strach
 Nemusíš sa báť
 nemusíš sa báť

 Dobrý je náš Pán, spievaj tiež
 dobrý je náš Pán, každý zakričí
 dobrý je náš Pán

 Sám ma napĺňaš
 svojou krvou prikrývaš
 Som už iba tvoj
 som už iba tvoj

 S tebou múry preskočím
 tvojou slávou zažiarim
 Lebo ty si verný Boh
 ty si verný Boh

 Vítaj Pána pánov
 sláv Kráľa kráľov
 Víťaz z Júdy mocný
 je náš Pán

 (alternatívny bridž:)

 Ty máš meno nad mená
 tvoja sláva je nekonečná
 Tebe chvála znie
 Dobrý je náš Pán