Pán pánov / Lord of Lords

 Uzrieť tvoju krásu, je to, po čom túžim
 chváliť ťa Ježiš, so všetkým, čo mám
 Chcem ťa dnes potešiť tým, čo si stvoril
 a vyznať, že nad teba niet

 S modlitbou na perách, chcem sa ti, Pane, dať
 vstúpiť do nádvorí obeťou chvál
 Som tvojím dielom, čo vzdáva ti slávu
 svoje srdce ti dnes túžim dať

 (Teraz) Pred trónom chvál
 kde vládneš, môj Pán
 je nádhera, úcta a sláva
 Všetko, čo dýcha, tiež uctieva ťa
 Ty si Pán pánov
 (ja chválu vzdám)

 Tvoj Duch, ktorý život dá, dnes vo mne prebýva
 pomáha uprieť zrak na tvoju tvár
 Chráni ma od zlého, čo mi svet dáva
 s ním zvládnem, čo pred sebou mám

 Slávny Kráľ, ty si svätý
 Ježiš, ty si Pán