Prídeš mi na pomoc / Come to my rescue

c# 
 
Na kolená padám, chválim
c# odovzdávam viac, než v rukách mám
 Chcem H/D# vidieť teba, c# Kráľ 

Život môj ty na dlani máš
c# Milostivý Boh, ja skláňam sa dnes
 k tvojim H/D# nohám pred tvoj c# trón 

 Keď volám, ty odpovieš 
c# 
prídeš mi na pomoc, viem 
 túžim byť tam, kde c# ty 

c# 
c# 
 
c# 
 Životom ťa vyvýšim
 nad všetkým ťa vyvýšim
c# 
 Láskou ťa vyvýšim
 vyššie, vyššie