Ako v nebi

intro

1:

GGNech príde CCna túto eezemCC
GGDuch Pána CCv tento eedeňCC
GGNech slepým CCsa vráti eezrakCC
GGA hluchým CCuši otvoreeiaCC

prechorus: 2x

Medzi DDnásee
tvoje CCkráľovstvo nech príde

interlude

prechorus 2x

chorus:

Nech tvoja CCsláva v GGnás sa DDzjavíee
ako v CCnebi, GGtak aj na DDzemi
Nech všetky CCputá GGsú zlomeDDee
Nech Božia CCradosť DDtu zavládGGne

interlude

2:

Nech príde na túto zem
Duch Pána v tento deň
Nech chromí sa rozbehnú
A chorí uzdravení sú

prechorus 2x

chorus

bridge: 4x

G/HG/HNič nie je nemožné
CCNič nie je nemožné
GGNič nie je eenemožné
DDTebe

chorus

outro