Ako v nebi

G/H 
 
 Nech príde  na túto zem
 Duch Pána  v tento deň
 Nech slepým  sa vráti zrak
 a hluchým  uši otvoria

 Medzi nás
 tvoje kráľovstvo nech príde

 
 Nech tvoja sláva v nás sa zjaví
 ako v nebi, tak aj na zemi
 Nech všetky putá sú zlome
 nech Božia radosť tu zavládne

 Nech príde na túto zem
 Duch Pána v tento deň
 Nech chromí sa rozbehnú
 a chorí uzdravení sú

G/H 
 Nič nie je nemožné
 nič nie je nemožné
 Nič nie je nemožné
tebe