Kráľov Kráľ

G/H 
 
 Keď cítim, že si blízko
G/H 
 stojíš predo mnou
 keď vnímam, že ma rád máš
 kráčaš G/H vždy so mnou

 Keď tvoje oko bdie
G/H 
 stále nado mnou
 všetko o mne vieš
 stále G/H si so mnou
 stále G/H si so mnou

 Kráľov Kráľ
 nov Pán
 kráD/F# ľov Kráľ
 G/H nov Pán

 I keby som mal ísť
 tmavou dolinou
 nebojím sa zlého
 ty budeš so mnou

 Jediným si vládcom
 nad mocnými zeme
 neprestanem dúfať
 odovzdám sa tebe
 odovzdám sa tebe

G/H