Z hlbín volám

G/H 
G/H 
 
G/H 
 Čakám, čakám svojho Pána
G/H 
 čakám ako strážca nový deň
G/H 
 čakám, že milosť preukážeš dnes
G/H 
 Čakám, kedyže už prídeš
G/H 
 čakám, len v tebe nádej mám
G/H 
 čakám, na teba sa spolieham

 Pane, príď, už D/F# príď

 hlbín volám, vypočuj môj hlas
 môj hlas
nespomínaj na neprávosť viac
 nikdy viac

 Verím, verím tebe, Pane
 verím v tvoj dokonalý plán
 Verím, len ty si moja záchrana
 Verím, ty si moja spása
 verím, nemusím sa báť
 verím, na tvojom slove túžim stáť

 U Pána  je hojné  vykúpenie z mojich vín
 veď Pán je  milosrdný