Byť blízko

c# 
 
 Priblížiť sa k láske, c#  ktorá seba dáva
 priblížiť sa k láske, c#  ktorá všetko žiada

f# 
 Do E/G# svojej prítomnosti E/G#  zahaľ nás
f# 
 a v E/G# tôni svojich krídel E/G#  ukry nás

 Vždy byť blízko, c#  po tom žim
c# 
 tvoja láska c#  je môj c# úkryt

c# 
 
 Emanuf# el, Emanuc# el
 Emanuf# el, Emanuel

f# c# f#