Kto je Boh ako ty

intro

1: 2x

EEKto je Boh ako ty
HHktorý odpúšťa hriechy
AAprejdeš ponad vinu zvyškov dedičstva svojEEho

prechorus: 2x

HHHnev jeho netrvá AAvečne
lebo má EEzáľubu v zľutovaHH

chorus:

Zase AAsa zmiluje nad nami
EEzmyje hriechy HHnaše
AAzahodí do hĺbky mora
EEvšetky viny HHnaše

Zase AAsa zmiluje nad nami
EEzmyje hriechy HHnaše
AAzahodí do hĺbky mora
všetky viny EEnaše

1 2x

prechorus 2x

chorus

prechorus 4x

chorus

outro