Kto je Boh ako ty

 
 Kto je Boh ako ty
 ktorý odpúšťa hriechy
 prejdeš ponad vinu zvyškov dedičstva svojho

Hnev jeho netrvá večne
 lebo má záľubu v zľutova

 Zase sa zmiluje nad nami
zmyje hriechy naše
zahodí do hĺbky mora
všetky viny naše

 Zase sa zmiluje nad nami
zmyje hriechy naše
zahodí do hĺbky mora
 všetky viny naše