Dýchaj skrze mňa

 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
D/F# 
 mohutných chválach na celej zemi
 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
D/F# 
 fontáne vďaky z úst zachránených

 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
D/F# 
 ako ťa každý v národe vzýva
 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
D/F# 
 ako ti všetko v meste spieva

f# 
 Sen o prebude
 zástupoch voľných z otroctva hriechu
f# 
 Sen o prebude
 hlásaní Krista na každom rohu

f# 
 Sen o prebude
 zmierení otcov so svojimi synmi
f# 
 Sen o prebude
 zmenení krčiem na Božie domy