Jednoducho s tebou

 tebou chcem chodiť
C/E 
 každú chvíľu
 jednoducho s tebou byť
Poznať, ťa poznať
C/E 
 vždy viac a viac
 tvoju blízkosť zažívať

 S tebou sa chcem smiať
 voľne dýchať
 slobodne ti tancovať
 V Duchu a v pravde
 srdcom ťa uctievať
 na tvojom slove stáť

 tebou to nie je zložiC/E 
 veď kto ťa hľadá, ten nájde
 ja vedľa teba G/H deň čo deň byť
 jednoducho stále chcem

Jednoducho s tebou
C/E 
jedným duchom s tebou
prvou láskou G/H milovať ťa chcem

 Si môj Boh, môj Boh
 hovorím ti áno

 Si môj Boh, môj C/E Boh
 hovorím ti áno