Nohy jeleníc

Nananana

1:

CCTy mi dávaš eenohy jeleníc
FFs tebou naberiem denne GGnových síl
aaS tebou preskočím eemúry trápenia
FFa mojej ceste dáš pečať víťazstva

CCKde nádej zomrela, eevzkriesenie zatrúbi
FFa hymnus slobody mi do úst GGpoložíš
aaNikto už nevezme, eečo si mi zasľúbil
FFso žalmom na perách zaspávam v pokoji

Nananana

modulácia

2:

DDTy mi dávaš eenohy jeleníc
hhs tebou naberiem denne GGnových síl
D/F#D/F#S tebou preskoeečím múry trápenia
hha mojej ceste dáš GGpečať víťazstva

DDKde nádej zomrela, eevzkriesenie zatrúbi
hha hymnus slobody mi do úst GGpoložíš
D/F#D/F#Nikto už nevezeeme, čo si mi zasľúbil
hhso žalmom na perách GGzaspávam v pokoji

Nananana

modulácia

nananana

bridge: až do het

EENikto už nevezme, f#f#čo si mi zasľúbil
c#c#nie, nieAA
E/G#E/G#Nikto už nevezme, f#f#čo si mi zasľúbil
c#c#nie, nieAA