Nohy jeleníc

 Ty mi dávaš  nohy jeleníc
 s tebou naberiem denne nových síl
 S tebou preskočím  múry trápenia
 a mojej ceste dáš pečať víťazstva

 Kde nádej zomrela,  vzkriesenie zatrúbi
 a hymnus slobody mi do úst položíš
 Nikto už nevezme,  čo si mi zasľúbil
 so žalmom na perách zaspávam v pokoji

 Ty mi dávaš  nohy jeleníc
 s tebou naberiem denne nových síl
D/F# 
 S tebou preskočím  múry trápenia
 a mojej ceste dáš  pečať víťazstva

 Kde nádej zomrela,  vzkriesenie zatrúbi
 a hymnus slobody mi do úst položíš
D/F# 
 Nikto už nevezme,  čo si mi zasľúbil
 so žalmom na perách  zaspávam v pokoji

 Nikto už nevezme, f#  čo si mi zasľúbil
c# nie, nie
E/G# 
 Nikto už nevezme, f#  čo si mi zasľúbil
c# nie, nie