Hodný si

 Hodný si piesne tej
 ktorá večne znie
C/E 
 hodný si všetkých chvál
 ktoré priniesť viem
 Hodný si vďaky za
 nádych každý deň
 si život C/E môj

 Ježiš, máš meno
 nad všetky ostatné
 Ježiš, len ty si
 kto mohol spasiť svet
 Hodný si vďaky za
 nádych každý deň
 si život môj

Nie je nikto taký svätý
 nikto podobC/G ný ti
 môj zrak otvor, nech to vidím
Zjav mi, aký si a
spoj mi srdce s tvojím
C/G láskou k ľuďom, ktorí
vedľa mňa sú

C/E 
 
Budem stavať život svoj
 na tvojej láske
 je C/E pevný základ
Budem tebe stále veriť
a preto sa C/E nebudem báť

C/E