Hodný si

1:

CCHodný si piesne FFtej
ktorá večne znie
C/EC/Ehodný si všetkých FFchvál
ktoré priniesť viem
CCHodný si vďaky FFza
nádych každý deň
si život C/EC/EmôjFF

2:

Ježiš, máš meno
nad všetky ostatné
Ježiš, len ty si
kto mohol spasiť svet
Hodný si vďaky za
nádych každý deň
si život môj

chorus:

FFNie je nikto taký sddvätý
nikto podobC/GC/Gný ti
môj zrak otvor, aanech to vidím
FFZjav mi, aký si a
ddspoj mi srdce s tvojím
C/GC/Gláskou k ľuďom, ktorí
aavedľa mňa sú

1 + 2

chorus 2x

interlude

bridge: 4x

FFBudem stavať GGživot svoj
na aatvojej láske
je C/EC/Epevný základ
FFBudem tebe GGstále veriť
aaa preto sa C/EC/Enebudem báť

chorus 2x

interlude

bridge 4x

outro