Ježiš, tvoje meno ako meč

Woah

1: 2x

eeTam, kde ja vidím múry GGlen
ty vidíš brány ukryDD
ktorými CCpôjdeme

eeTam, kde nijakej cesty GGniet
ty vravíš poď, nechaj sa DDviesť
hlas môj pozCCnáš

interlude

1 2x

prechorus: 2x

eeSkúmaš srdcia
GGskúmaj moje
DDsúď ma
CCNech je spravodlivé

interlude

chorus: 4x

eeJežiš, Ježiš
GGtvoje meno ako DDmeč!
V tvojom mene zvíťaCCzím!

chorus: 2x

eePlniť vôľu Otca
GGto ma nauč
Ó, DDJežiš, Ježiš
CCto ma nauč

woah

chorus 2x

chorus 2 2x

chorus 3: až do het

eeTam, kde ja vidím múryGG
ty vidíš bráDDny
Ty vidíš brány CCukryté