Ja sa dnes vraciam k tebe

1: 2x

FFJa sa dnes vraciam k CCtebe
GGdo hlbín blízkosti
DDkde šepkáš pravdu mi

FFJa sa dnes vraciam k CCtebe
GGdo výšin nádeje
DDkde nová vášeň je

FFJa sa dnes vraciam k CCtebe
GGna miesto domova
DDkde sme len ty a FFja
CCLen ty a GGjaDD

1

chorus: 4x

FFTajomný si CCty
JeGGžiš, JeDDžiš

1

2:

eeJa sa dnes vraciam k FFtebe
aado hlbín blízkosti
GGkde šepkáš pravdu mi

ddJa sa dnes vraciam k aatebe
eedo výšin nádeje
FFkde nová vášeň je

FFJa sa dnes vraciam k CCtebe
aana miesto domova
GGkde sme len ty a FFja
CCLen ty a GGjaDD

chorus 3x

interlude

bridge: 4x

Ja viem, že môžem mať viaaac
viac, viac, viac, viaCCc
ako túžim
aj ako snívať GGviemDD

chorus 4x