Vrchy

 Túžim sa vyšplhať
 na najvyšší vrch
 Túžim sa prekonať
 a bližšie k nebu prísť

 Keď budem na vrchu
 cesta sa neskončí
 Ukážeš mi cesty nové
 po ktorých ma budeš viesť

 Dnes ma nič nezastaví
G/H 
 za tebou pobežím
 Nebudem sa viacej G/H báť
 každý strach ustúpi

 Dnes ma nič nezastaví
 ani vietor, ani dážď
 Za tebou pobežím
 cez hory, cez vody

 Nebudem sa viacej báť
 zábrany odhodím
 Každý strach ustúpi
 pred tebou sa skloní