Pieseň chvály

 Utíš sa
 utíš sa srdce a duša chváľ
 nič viacej netreba
 Nič viacej nechcem mať
 len chválu na perách

 Utíš sa
 utíš sa myseľ a počúvaj šepot
 On všetko prehluší
 a chaos premení na pieseň chvál
 To stačí, to stačí

 Aj keď je vo mne búrka
 aj keď nič cez strach nevidím
 Jediné, čo mi stačí
 je chváliť ťa

 Ja chválim ťa
 chválim ťa
 Ježiš
f# 
 ja chválim ťa

 Ty väčší si než všetko
 čo stojí predo mnou
f# Vyvyšujem tvoje meno

 Mocnejší si než všetko
 čo stojí predo mnou
f# Chválu, chválu ti vzdám