Vyvýšený buď

Woah

1:

f#f#Ty, čo vesmír si stvorilDD
f#f#Veľký a mocný Bohhh
f#f#čo hviezdam svietiť dávašDD
f#f#Vládca všetkých obzorovhh

woah

2:

Ty, čo Zem v rukách máš
Záhadný majestát
Čo smrti silu si vzal
Slobodný môžem tu stáť
a spievam

woah

1 + woah + 2 + woah

chorus: 4x

f#f#Vyvýšený DDbuď, Pane AAmôj
naveky EEkráľov Kráľ si, Ježiš

2

chorus 4x

woah

bridge: 3x

f#f#Vyvýšený buď, Pane môjc#c#hh

chorus 4x