Vyvýšený buď

f# 
 
f# 
 Ty, čo vesmír si stvoril
f# 
 Veľký a mocný Boh
f# 
 čo hviezdam svietiť dávaš
f# 
 Vládca všetkých obzorov

f# c# 
 
 Ty, čo Zem v rukách máš
 Záhadný majestát
 Čo smrti silu si vzal
 Slobodný môžem tu stáť
 (a spievam)

f# c# 
 
f# 
 Vyvýšený buď, Pane môj
 naveky kráľov Kráľ si, Ježiš

f# 
 Vyvýšený buď, Pane môc# j