Kam by som inde šiel

f# 
 
 Kam by som inde šiel
 keď v tebe všetko mám, čo hľadám
 Ty si môj jasný cieľ
 v mojom srdci miesto máš

 Dal si mi význam dní
 do teba všetku nádej vkladám
f# 
 Ty si Boh predivný
 nad všetkým vládu máš

Poznáf# vam každý deň
 že krajší je
f# 
 keď ti ho do rúk odovzdám

 Nikto f#  nie je c#  väčší než ty
 všetko f#  sa pred tebou skláňa
 Každý f#  jazyk c#  raz vyzná, že ty
 si väčší f#  než vesmír ce

Nikto mi nemôže dať
 to, čo mi f# dávaš ty
Nikto mi nemôže vziať
 čo v tebe f# mám