Meno Ježiš

 
 Vždy túžim stáť
 na tvojich slovách
 Ty si môj základ
 môj pevný hrad

 Vždy túžim ísť
 tam, kam ma voláš
 Vyznávam
 že nič to nezmení

Svetlom svietiš
 každej chvíli
na cestách smer

Meno Ježiš budem stále hlásať
len on je môj život, moja spása
Nikto nie je väčší ako
 Boh, náš Pán

Boh nám dáva
 to, čo nedokáže iný
 vždy, keď D/F# hľadám jeho tvár
 viem, že budem rásť