Zošli dážď

 
 Bože, k tebe volám, príď
 púšť v rieky premeniť ty vieš
 Veď moc dní minulých
 mi dnes už nestačí, už nie

 Celkom iste viem, že máš
pre svoj ľud vždy viac, vždy viac
 Ale hľadáš túžbu v nás
 preto prosím o tvoj dážď, tvoj dážď

 Vylej na túto zem
 milosti prúd

 Zošli dážď
 ja sa tvojmu Duchu poddám
 Zošli dážď
 ja sa tvojej vôli oddám

 Zošli dážď
 tebe svoje srdce otváram
 Nech tvoje rieky
 môžu prúdiť mnou

 Zošli dážď
 nech sme premenení slávou
 Zošli dážď
 chceme v moci konať s bázňou

 Zošli dážď
 v srdciach prebuď svätú vášeň
 Tak nech spozná svet
 že živý Boh je v nás

 (Zošli dážď)

 (Zošli dážď
 zošli dážď
 Zošli dážď
 tvoj dážď)