Tebe úctu vzdám

 
Anjeli spieva
aký si veľký Boh
Národy tlieska
 si zvíťazil, vládu máš

Pridať sa túžim tiež
 veď láskou si ma zaplavil
Viem, že ma miluješ
 si úžasný Boh, môj Pán

Skláňam sa s úctou
C/E pred tvoju tvár
 Pane, celé moje vnútro
 C/E všetko, čo mám ti spieva

Svätý, svätý Boh, náš Pán
 spievať ti túžim
Svätý, svätý Boh, náš Pán

 Tebe úctu vzdám

Svätý, svätý Boh, náš Pán
 spievať ti túžim
Svätý, svätý Boh, náš Pán
 veľmi ťa ľúbim

Svätý, svätý Boh, náš Pán
 so všetkým ťa chválim
Svätý, svätý Boh, náš Pán
 tebe úctu vzdám