Nekonečný Boh

D/F# 
G/H 
 
 Aké krásne je byť tam
 kde prebýva tvoja sláva
 Pane, jednu prosbu mám
 chcem v strede tvojej vôle žiť

 Dnes už viem, že len ty sám
 mi môžeš dať to, čo hľadám
 Ty si milujúci Pán
 pri mne túžiš stále stáť

 Áno, mám, ó, v tebe mám
G/H ó, všetko, čo svet G/H hľadá, mám

 Si nekonečný Boh
 si nádherný Kráľ
 Celý vesmír je tvoj
 môj Pán, môj Pán

Anjeli vzdávajú chválu
 ku nim pridať sa túžim tiež
 Moje vnútro sa vzdáva, môj Kráľu
 túžim tvoj G/H navždy byť