Láska mocná

g# 
 Láska mocná
 čo dáva môjmu srdcu rásť
d# 
 cítim, F# rastie, rastie v g# nás

g# 
 Počul som, že tu bol
 chudobný kráľov Kráľ
F# 
 Počul som, že sa vzoprel
 tomu, čo svet diktoval

 Počul som, že ho môj hriech
 tŕním korunoval
F# 
 Počul som, že na kríži
 moje meno zavolal

 Nebudem sa pýtať prečo
 Nebudem sa dívať späť
 Ja viem, že láska horí
 Ja nechám sa zviesť

 Nebudem sa pýtať prečo
 Nebudem sa dívať späť
 Slobodu, čo mi patrí
 dnes vezmem si späť

g# F# F# 
 
g# 
 Hľadám nové, na staré zabúdam
F# 
 Hľadám, čo oživuje
 túžim uzrieť tvoju tvár
 túžim uzrieť tvoju F# tvár
 Hľadím na nebo