Mária Magdaléna

 Túžim sa skloniť na zem k tvojim nohám
c# zmáčať ich slzami a poutierať vlasmi
Skloniť na zem k tvojim nohám
 nechám sa utíšiť tvojimi slovami

 Ó, Ježiš
 Môj Jec# žiš
 Ježiš, Ježiš

 Keď som ťa uvidel, hneď som sa zamiloval
c# 
 tvoj hriech do prachu vryl a viac ho nespomínal
 dal som ti nové meno, iným ťa nezavolám

 Nikdy ťa neopustím, veď ty si môj svätý chrám
c# 
 to, čo som prisľúbil, už nikdy neodvolám
 tak povedz mi, čo chceš a dám ti všetko, čo mám

 Dotkni sa môjho hriechu, ja budem belší ako sneh
 dotkni sa mojej biedy a bolesť zmení sa v smiech
 dáš radosť namiesto smútku a veniec miesto popola
 ja vstávam, ja vstávam, ja vstávam

 (z prachu povstáva krása, z prachu povstáva krása)

 Dotkol sa môjho hriechu a ja som belší ako sneh
 Dotkol sa mojej biedy a bolesť mení sa v smiech
 Dal radosť namiesto smútku a veniec miesto popola
 z prachu povstáva krása, z prachu povstáva krása