Svitanie

c# 
 Moje srdce len tebe spieva
 moja duša chválou znie
 aj keď svet sa stále stmieva
 ja chcem tu vidieť svitanie

 Svitanc# ie, svitanie, woah
 (chcem tu vidieť)

c# Ako tvoja rieka, čo preráža skaly
Ako tvoji vtáci, čo letia do diali
Ako tvoje stromy, ja hľadím do výšavy