Svitanie

1: 4x

c#c#Moje srdce len tebe spieva
AAmoja duša chválou znie
EEaj keď svet sa stále stmieva
HHja chcem tu vidieť svitanie

chorus: 2x

Svitanc#c#ie, svitanAAie, woaEEHHh
(chcem tu vidieť)

interlude

1 4x

chorus 4x

bridge: 4x

c#c#Ako tvoja rieka, čo preráža skaly
AAAko tvoji vtáci, čo letia do diali
EEAko tvoje stromy, ja hľadím do HHvýšavy

chorus 4x

outro