Vyvýšený

 Moje oči už videli tú Krásu krás
 nechcú nič viac
 len vidieť ťa, vidieť ťa zas
 Moje nohy už kráčali po Ceste ciest
 nechcú nič viac
 len nechať sa, nechať sa viesť

 Myšlienky utíchli
 na ničom nezáleží viac
 Skláňam sa k nohám Kráľa
 počúvam Lásky hlas

 Moja nádej a moje všetko
 radosť, čo nenechám si vziať
 to, čo tlie, nech horí, horí zas
 to, čo tlie, nech horí, horí viac

 Buď vyvýše
 Vyvýše