Vyvýšený

1: 2x

GGMoje oči už videli tú DDKrásu krás
nechcú nič eeviac
len FFvidieť ťa, CCvidieť ťa zaGGs
GGMoje nohy už kráčali po DDCeste ciest
nechcú nič eeviac
len FFnechať sa, CCnechať sa GGviesť

interlude

1

interlude

prechorus: 3x

GGMyšlienky utíchli, DDna ničom nezáleží viac
eeSkláňam sa k nohám Kráľa
CCpočúvam Lásky hlas
GGMoja nádej a moje všetko
DDradosť, čo nenechám si eevziať
to, čo tlie, nech horí, horí zas
CCto, čo tlie, nech horí, horí viac

chorus: 4x

Buď vyvýšeGGDD
VyvýšeaaCC

1