Strhni ma

Strhni ma do svojej lásky, Kráľ
 nech nerozmýšľam, len utekám
za tebou, len za tebou

 Prosím, buď teraz so mnou
 už vidím, mal si pravdu
 viem, dlho som bol preč
 Prosím, zaveď ma domov
 chcem byť zas tvojím synom
 zlož vinu z mojich pliec

 woah, zlož vinu z mojich pliec

 Ja som, kto som, lebo ty si, kto si
 ja viem, kto som, lebo ty kráľom si
Nebies kráľ, môj nebies Kráľ