Láska prišla dole k nám

 
 Keď srdce neviem utíšiť
 a tvoj hlas je vzdiale
 tvojmu slovu uverím
 s ním sa nestratím

 Keď je búrka nado mnou
 aj keď cesta strmá je
 vierou ruky pozdvihnem
 ja verím ti

 
 Keď som plný nádeje
 aj keď mám, čo si zasľúbil
 k tvojim nohám skláňam sa
 chcem viac tvoj byť

 Aj keď svojou milosťou
 tvoja dlaň ma zahŕňa
 k chvále ruky pozdvihnem
 ja verím ti

 Tam si pripomínam, G/H čo v tebe mám
 život, ktorý za mňa G/H Syn Boží dal

Láska prišla dole k nám
moje putá roztrhla
 ja som tvoj
 ja som už večne tvoj

 Na výšinách či v údolí
spievam, nech pamätám si
 že ja som tvoj
 ja som už večne tvoj

 Ja som tvoj, ja som tvoj
 deň čo deň, ja som už večne tvoj

 
 Ja som tvoj, ja som tvoj
 večne tvoj
 Ja som tvoj, ja som tvoj
 večne tvoj
 Ja som tvoj, ja som tvoj
večne som tvoj