Láska prišla dole k nám

intro

1:

Keď srdce CCneviem utíšiť
a tvoj eehlas je vzdialeDD
tvojmu CCslovu uverím
s ním sa GGnestratímDD

Keď je CCbúrka nado mnou
aj keď eecesta strmá DDje
vierou CCruky pozdvihnem
ja GGverím tiDD

AAAh

2:

Keď som plný nádeje
aj keď mám, čo si zasľúbil
k tvojim nohám skláňam sa
chcem viac tvoj byť

Aj keď svojou milosťou
tvoja dlaň ma zahŕňa
k chvále ruky pozdvihnem
ja verím ti

AAAH

prechorus: 4x

Tam si aapripomínam, G/HG/Hčo v tebe DDmám
život, aaktorý za mňa G/HG/HSyn Boží CCdal

chorus:

GGLáska prišla dole k nám
CCmoje putá roztrhla
a eeja som tvojDD
ja som už CCvečne tvoj

Na GGvýšinách či v údolí
CCspievam, nech pamätám si
že eeja som tvoDDj
ja som už CCvečne tvoj

prechorus 2x

chorus 2x

bridge: 2x

Ja som GGtvoj, ja som CCtvoj
deň čo eedeň, ja som už DDvečne CCtvoj

interlude

bridge 2: 2x

Ja som GGtvoj, ja som tvoj
večne tvoj
Ja som CCtvoj, ja som tvoj
večne tvoj
Ja som eetvoj, ja som tvoj
DDvečne som CCtvoj

outro