Poď von!

 
 Vzkriesenie aj život Ježiš je
 ak v neho veríš, nezomrieš
 Vzkriesenie aj život Ježiš je
 kto v neho verí, bude s ním naveky žiť

 
 Vzkriesenie aj život Ježiš je
 ak v neho veríš, nezomrieš
 Vzkriesenie aj život Ježiš je
 Lazár, poď von, poď von, woah

 Poď von z hrobu a znovu ži
 poď von, v Krista ver, budeš s ním naveky
 Poď von z hrobu a znovu ži
 Lazár, poď von, poď von, woah

Poď von z hrobu a znovu ži
poď von, v Krista ver, budeš s ním naveky
Poď von z hrobu a znovu ži
 či tomu veríš?
 Lazár, poď von, v Krista ver!

 Poď von, poď von
 poď von, poď von
 Božiu slávu uvidíš
 Lazár, poď von
 Lazár, poď von!

Poď von z hrobu a znovu ži
poď von, v Krista ver, budeš s ním naveky
Poď von z hrobu a znovu ži
 Ó, Lazár, poď von!
 v Krista ver
budeš s ním naveky