S kým chcem žiť

G/H 
 
 S kým chcem žiť večný deň
 kým sa chcem nechať viesť
 a koho vzývať chcem
 môj Boh, G/H to si ty

 S kým môj čas neskončí
 ku komu vždy smiem prísť
 kto rany lieči mi
 Ježiš, G/H to si ty

 Prvý aj posledný
 Si živý, si naveky
G/H 
 Bol si a budeš
 stále ten istý
 Vždy verný v láske
 verný v milosti

G/H 
G/H 
 
 Keď som prázdny
 to mi chýbaš ty
 Nič a nikto nemôže
 ťa nahradiť

 Nikto nemôže dať to
 čo dávaš ty
 Si nekonečne vzácnejší
 než celý vesmír

G/H