Vdýchni život

 
 
 Nech hluchí počujú
 a chromí tancujú
 nech pieseň radosti
 prináša slobodu

 Nech jasot víťazstva
 zaznieva nad nami
 a tvoja G/H sláva nás
 všetkých zatôni

 Vdýchni život
G  vdýchni život medzi nás
 Vdýchni život
 vdýchni život medzi nás

 Od štyroch strán, Duchu, príď
 od štyroch strán, Duchu, príď
 a vej, aby sme ožili

 
 Či ožijú suché kosti
 v tomto údolí
 od štyroch strán, Duchu, príď
 a vej, aby sme ožili