Dobroreč, moja duša, Pánovi

 Nech sa prebudí
 nech sa prebudí
každý na tomto mieste

 K čomu stvorený bol
 k čomu stvorený je
 K čomu stvorení sme
 k čomu stvorený si

 Prebuď sa duša v nás
 prebuď sa harfa tiež
 nech všetko, čo má dych
 Boha zástupov chváli dnes

 
 Dobroreč, moja duša, Pánovi
 dobroreč, moja duša, Pánovi

 Celé moje vnútro
 menu jeho svätosti
 menu jeho svätosti

 Chváľ, chváľ, chváľ
 chváľ, duša moja, Hospodina
 chváľ, duša moja, Hospodina

 Nech sa prebudí
 Nech sa prebudí
 každý na tomto mieste