Nadprirodzený

1:

eeAj keď som z tohto sveta
GGmôžem byť iný
aaTy si ma k sebe zavoCClal
eeLen s tebou môžem lietať
GGslobodný od viny
aaŽivot som tebe odovzCCdal

prechorus:

aaVidím vojsko CCpovstáDDvať
aana čele ty CCstoDDjíš
aaZa teba chcem CCbojoDDvať
aanepriateľ sa CCbojíDD

chorus:

S GGtebou môžem žiť
život CCnadprirodzený
už nie eeten istý, ale CCzmenený
S GGtebou môžem žiť
život CCnadprirodzený
už nie aaten istý, ale CCzmenený

interlude

2:

Aj keď som z tohto sveta
môžem byť iný
Ty si mi silu na to dal
Všetci kričia milujem ťa!
túžim volať s nimi
Kto proti, keď si za nás stál

prechorus

chorus 2x

prechorus 2x

chorus 2x